Doc. Darijaus Beinoravičiaus

2007 10 24

Metodinė medžiaga

Filed under: — admin @ 14:56
buy Farmyard Symphony

Prašome skaityti Teisės teorijos vadovėlį ir mano straipsnius.

1. Beinoravičius D., Greičius M. ir kt. Nepilnamečių justicija Lietuvoje (kolektyvinė monografija) //Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. – Vilnius. 1998.
2. Beinoravičius D. Zigmas Toliušis – teisininkas, visuomenininkas ir politikas // Teisės problemos. Nr. 3 – 4. 1998. P. 202 – 210.
3. Beinoravičius D. Teisinio įstatymo socialinio turinio prielaidos // Lietuvos sociologija amžių sandūroje. Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto straipsnių rinkinys. 2001. P. 178 – 187.
A Night to Dismember psp

Blindness full movie

4. Beinoravičius D. Socialinis kompromisas kaip teisinio įstatymo požymis // Jurisprudencija. Vilnius: -MRU. Nr. 27 (19). 2002. P. 16 – 24.
Rocky IV download Swimfan dvd

Running on Empty Dreams movie full

Miss Pettigrew Lives for a Day dvd

Supergirl divx

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze video The Omega Man dvdrip

5. Beinoravičius D. Teisės ontologizavimo tendencijos antikinio pasaulio ir viduramžių pasaulėžiūroje // Jurisprudencija. Vilnius: -MRU. Nr. 33 (25). 2002. P. 5 – 14.
6. Beinoravičius D. Teisės ir įstatymo santykio raida modernėjančioje Europoje // Jurisprudencija. Vilnius: -MRU. Nr. 34 (26). 2002. P. 5-13.
7. Bakševičienė R., Beinoravičius D. Teisės ir moralės santykis teisės požymių požiūriu. Jo naudojimas teigiamų Lietuvos teisės sistemos atžvilgiu visuomenės nuostatų formavimui // Teisė. Nr. 51. 2004. P. 14 – 23.
8. Beinoravičius D., Kraujutaitytė L. Moving Beyond Legal Acculturation: Identity Issues Revised // First Year in the European Union: Current Legal Issues (Proceedings of the international conference, 29 – 30 April 2005 Riga). P. 41 – 65.
Sharpes Peril film
9. Beinoravičius D. Terorizmas: jo priežastys ir raidos tendencijos// Jurisprudencija. Vilnius: -MRU. Nr. 68 (60). 2005. P. 52 – 57.
10. Бакщевичене P., Бейноравичюс Д. Mоральные установки и законоиздательство: теория и практика в Литве // Право и демократия. Nr. 16. 2005. – БГУ. Минск. C. 90 – 101.
11. Beinoravičius D., Vainiutė M. Tautinių mažumų teisės // Tautinių mažumų teisės. Lietuvos žmogaus teisių centras. 2005. P. 112 – 130.
12. Beinoravičius D., Vainiutė M. Šveicarijos Konfederacijos 1999 m. balandžio 18 d. Konstitucija //Konstitucinio reguliavimo įvairovė (kolektyvinė monografija). MRU. –Vilnius. 2006. P. 64 – 109.
13. Beinoravičius D. La contribution historique de la Lituanie pour la création de la doctrine de l’Etat de droit// Droit prospectif. –Presses universitaires d` Aix – Marseille. Nr. 2. 2006. P. 1069 – 1079.
14. Beinoravičius D. Vainiutė M. Austrijos Respublikos konstitucinė santvarka//Jurisprudencija. Vilnius: -MRU. Nr. 12 (90). 2006. P. 81 – 87.
15. Beinoravičius D. Vainiutė M. Human rights. Minority rights// Human rights. Minority rights. –Vilnius: Lithuanian Centre for Human Rights, 2006. P. 88-105.

American Outlaws hd

16. Beinoravičius D., Vainiutė M. Kodifikavimo reikšmė, metodai ir tendencijos// Jurisprudencija. Vilnius: -MRU. Nr. 2 (92). 2007. P. 13 – 17.
17. Beinoravičius D. La création de la doctrine de l’Etat de droit en Lituanie// Jurisprudencija. Vilnius: -MRU. Nr. 4 (94). 2007. P. 23 – 28.
18. Beinoravičius D. Demokratijos kliūtys ir jų įveikimo teise galimybės// Jurisprudencija. Vilnius: -MRU. Nr. 10 (100). 2007. P. 7 – 14.
19. Beinoravičius D. Įstatymų sisteminimas – įstatymų leidybos kokybės tendencija//Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sandara (kolektyvinė monografija/ vadovėlis, Liber Amicorum serija). MRU. –Vilnius. 2008. P. 161 – 177. 2008.
20. Бейноравичюс Д. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА И ЗАКОНА// “Юриспруденция” № 2 (12). Алматы, 2008. ISSN 1810-8636. C. 12 – 24. Алматы, 2008.

21. Darijus Beinoravičius Prigimtinės teisės socialiniai dėsningumai. // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies: mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2009, Nr. 1(1), p. 63-77.

22. Darijus Beinoravičius, Alfonas Vaišvila, Herbertas Schambeckas ir kt. Teisė ir demokratija. Demokratija Lietuvoje: tarp Vakarų ir Rytų (1990 – 2007 m.): kolektyvinė monografija./ Sudaryt. ir moksl. red. Alfonsas Vaišvila; Aut.: Herbertas Schambeckas … [et al.]. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 488 p. ISBN 9789955191568.

23. Darijus Beinoravičius Teisės sampratos pokyčio poveikis įstatymų leidybai// Regnum est: 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės aktui – 20 (kolektyvinė monografija/ vadovėlis, Liber Amicorum serija). MRU. –Vilnius. 2010. P. 221-237.

24.  Darijus Beinoravičius, Janina Balsienė Соотношение права и других социальных норм : теория и практика в Литве. // Право.бу : научно-практический журнал / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, Кафедра ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву. Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. ISSN 1997-7328. 2010, [№] 1(7), p. 217-223.

25. Darijus Beinoravičius, Linas Baublys, Ernestas Spruogis, Eglė Venckienė, Andrius Kaluina, Kristina Miliauskaitė, Paresh Kathrani Teisės teorijos įvadas : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. 2010. 365 p. ISBN 9786099520209. P. 243-268.

26. Beinoravičius Darijus, Spruogis Ernestas, Baublys Linas The rule of law in Lithuania and the European Union in the XXI century.             Humanitas journal of European studies / Lancashire Law School. University of Central Lancashire, Chair of Legal Theory and Philosophy of Law. University of Silesia. Iss. 3 (2009).  ISSN 1898-231X p. 103-112.

27. Darijus Beinoravičius. Teisės sampratos Lietuvoje XVI–XVIII a. (straipsnis prancūzų kalba)/ Jurisprudencija, 2010, Nr. 2(120). P. 397- 405.

Cats & Dogs buy

Wall Street dvd

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress